Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

2. Bruttointag och återbäringar av industri

Välj variabler

2024-04-04
Värde, Miljon euro:
Miljon euro
Kumulativ värde, Miljon euro:
Miljon euro
Årlig ändring, %:
Procent
Kumulativ årlig ändring, %:
Procent
Andel av industri, %:
Procent
Kumulativa andel av industri, %:
Procent
2024-04-04
Skatteförvaltningen
taulukko
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Näringsgrenindelning total , A - Jordbruk, skogsbruk och fiske , 01 - Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 380

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1.1.0 - Förskottsinnehållning på löner, pensioner, skattepliktiga förmåner osv. , 1.2.0 - Förskottsinnehållning på räntor och andelar , 1.3.0 - Förskottsinnehållning på dividend ,

Valda 0 Totalt 40

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011-01 , 2011-02 , 2011-03 ,

Valda 0 Totalt 159

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Siffrorna baserar sig på Skatteförvaltningens uppgifter om skatteintag och återbäringar. Före 2021 har också dröjsmålspåföljderna och återbäringsräntorna räknats med i beloppen. Läsanvisning för statistiken Punktskatterna och bilskatten som överförts från Tullen till Skatteförvaltningen år 2017 ingick inte i statistikens bruttointags- och återbäringsvariabler för 2017>2020 och januari 2021. Däremot ingick de i nettointaget. Därför motsvarade skillnaden mellan bruttointaget och återbäringarna för åren 2017-2020 och januari 2021 inte nettointagsuppgiften. Uppgifter om intaget av punktskatterna och bilskatten för tidigare år finns tillgängliga i Tullens statistiktjänst på adressen http://uljas.tulli.fi/sv/
Näringsgrensindelningen
Kontaktuppgifter
verotilastot@vero.fi