Vero, logo

Tillgänglighetsutlåtande - Skatteförvaltningens statistikdatabas

Skatteförvaltningen strävar efter att se till att dess webbplats och digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Skatteförvaltningens statistikdatabas används med PxWeb-systemet, som utvecklats av de nordiska statistikbyråerna. Statistikcentralen ansvarar för upprätthållandet av databasen, medan de nordiska statistikbyråerna ansvarar tillsammans för att utveckla dess tillgänglighet.

Utlåtandet har utarbetats 12.10.2021. Databasens tillgänglighet har bedömts av Statistikcentralen.

Läge för överensstämmelse med kraven

Denna webbplats uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Underlåtenhet att uppfylla kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt kriterierna WCAG 2.1)

Följande innehåll och/eller funktioner överensstämmer ännu inte med kraven:

PxWeb-systemet utvecklas inom ramen för ett samarbete mellan de nordiska statistikbyråerna. En del av bristerna korrigeras vid Statistikcentralen före utgången av år 2021 och en del av bristerna korrigeras i samband med nästa versionsuppdatering. Databasernas tillgänglighet vidareutvecklas.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Informera oss om dem! Vi kontaktar Statistikcentralen, som tillsammans med PxWeb-systemets övriga utvecklare strävar efter att åtgärda bristerna. Du kan kontakta oss med denna webblankett.

Produkthanteringsenheten svarar för behandlingen av tillgänglighetsresponsen om Skatteförvaltningens statistikdatabas.

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. I enlighet med lagen och inom ramen för övergångstiden strävar Skatteförvaltningen efter att svara på respons inom två veckor senast från och med 23.9.2020.

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn