Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

4. Deklaration av skatter på eget initiativ: Arbetsgivarprestationer

Välj variabler

2021-02-10
Värde, Miljard euro:
Miljard euro
Kumulativa värdet, Miljard euro:
Miljard euro
Årlig ändring, %:
Procent
Kumulativ årlig ändring, %:
Procent
Andel av deklarationsperiod, %:
Procent
Kumulativ andel av deklarationsperiod, %:
Procent
Antal:
Deklaration
2021-02-10
Skatteförvaltningen
taulukko
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011-01 , 2011-02 , 2011-03 ,

Valda 0 Totalt 120

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Förfrågningar:
verotilastot@vero.fi