Alkuun

2.1 Käyttötarkoituksen mukaiset kiinteistöverotiedot

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 7

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 000 - Koko maa , 01 - Uusimaa , 02 - Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 340

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1. YHTEENSÄ , 1.1 RAKENNUKSET YHTEENSÄ , 1.1.1 Vakituinen asuinrakennus ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2014 , 2015 , 2016 ,

Valittu 0 Yhteensä 9

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 2 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Kiinteistön sijaintikunnan tulee vahvistaa vähintään 3 kiinteistöveroprosenttia: yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti sekä muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti. Tiettyjen kuntien on määrättävä lisäksi erillinen veroprosentti rakentamattomalle rakennuspaikalle. Kaikki nämä kunnat on lueteltu KiVL:n 12 b §:n 1 momentissa.
Kiinteistön sijaintikunta voi halutessaan määrätä myös seuraavat veroprosentit:
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti
- eräiden laitosten kiinteistöveroprosentti
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti (muut kuin KIVL:n 12 b §:n 1 momentissa luetellut kunnat)
Jos kiinteistön sijaintikunta ei ole määrännyt edellä mainittuja veroprosentteja, sovelletaan niiden sijasta kiinteistön sijaintikunnan määräämää yleistä veroprosenttia. Tilastonäkymässä ei ole mukana kuntien omistamia, kunnan omalla maalla sijaitsevia kiinteistöjä tai muita kiinteistöverolain nojalla verosta vapautettuja kiinteistöjä. Tilastonäkymän lukumäärä-tieto on saatavilla verovuodesta 2020 alkaen ja kertoo maapohjien ja rakennusten lukumäärät käyttötarkoituksittain. Käyttötarkoitus-luokittelijan Yhteensä-luokassa lukumäärä kertoo kiinteistöjen lukumäärän. Rakennuksella ja maapohjalla on tieto sen tosiasiallisesta käyttötarkoituksesta. Lisäksi niillä on tieto yleishyödyllisyydestä, jos niihin voidaan soveltaa yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosenttia. Jos kunta ei ole määrännyt yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosenttia, niin käyttötarkoituksen mukaisessa tilastossa yleishyödyllisissä kohdissa on sekä veron määrät että verotusarvot.
Jos kunta on määrännyt yleishyödyllisen yhteisön veroprosentiksi 0, niin käyttötarkoituksen mukaisessa tilastossa yleishyödyllisissä kohdissa on verotusarvot, mutta ei kiinteistöveron määrää.
Kuluvan vuoden luvut ovat ennakkotietoja marraskuun alkuun saakka. Verovuoden lopulliset tiedot ovat käytettävissä marraskuussa. Erot kiinteistöveron maksuunpanotilastojen (näkymät 1.1-1.2) ja laskennallisten kiinteistöverotilastojen (näkymät 2.1, 2.2, 3. ja 4.) lukuarvojen välillä: Kiinteistön verotusarvo voi näyttää kiinteistöveron laskennallisissa tilastoissa liian suurelta. Erot voivat aiheutua seuraavista seikoista:
- Kiinteistön sijaintikunnan omistamalle kiinteistölle on laskettu verotusarvo ja kiinteistövero, vaikka kiinteistöveroa ei maksuunpanna kunnan itsensä omistamalle kiinteistölle.
- Kiinteistön maapohjan tai sillä sijaitsevien rakennusten tiedot on lakkautettu vuoden viimeiselle päivälle, mutta niille laskettu verotusarvo on tulostunut aiheetta laskennallisille tilastoille. Edellä mainituista lakkautetuista kiinteistöistä ei ole maksuunpantu kiinteistöveroa, joten niiden arvot eivät ole myöskään maksuunpanotilastoilla kuten oikein on.
Muutosprosentit:
Kuntaliitosten tapauksessa muutosprosentit on laskettu suhteessa liittyneiden kuntien yhteen summattuihin edellisen verotusvuoden arvoihin.
Muita huomautuksia taulukosta:
- Piste kyseisen erän kohdalla tarkoittaa, ettei erää ole tilastoitu eikä se siten myöskään sisälly yhteissummaan.
Linkit:
Kiinteistöveroprosentit kunnittain (lähde: vero.fi)
Kuntien kiinteistöveroprosentit (lähde: kunnat.net)
Alueluokitukset (lähde: tilastokeskus.fi)
Yhteystiedot
verotilastot@vero.fi