Vero, logo

Saavutettavuusseloste - Verohallinnon tilastotietokanta

Verohallinto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja asiointipalvelunsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Verohallinnon tilastotietokantaa.

Verohallinnon tilastotietokanta toimii pohjoismaisten tilastovirastojen kehittämällä PxWeb-järjestelmällä. Tietokannan ylläpitämisestä vastaa Tilastokeskus, ja sen saavutettavuuden kehittämisestä vastaavat pohjoismaiset tilastovirastot yhdessä.

Seloste on laadittu 12.10.2021. Tietokannan saavutettavuuden on arvioinut Tilastokeskus.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Verohallinnon tilastotietokanta täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG 2.1 tasojen A & AA kriteerien mukaan)

Seuraavat sisällöt ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

PxWeb-järjestelmää kehitetään pohjoismaisten tilastovirastojen yhteistyönä. Tilastokeskus korjaa osan puutteista vuoden 2021 loppuun mennessä. Osa puutteista korjaantuu seuraavan versiopäivityksen yhteydessä. Tietokantojen saavutettavuutta kehitetään edelleen.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille! Olemme yhteydessä Tilastokeskukseen, joka yhdessä muiden PxWeb-järjestelmän kehittäjien kanssa pyrkii korjaamaan puutteet. Voit ottaa yhteyttä tämän verkkolomakkeen kautta.

Verohallinnon tilastotietokannan saavutettavuuspalautteiden käsittelemisestä vastaa Tuotehallintayksikkö

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille Verohallintoon. Lain ja siirtymäajan puitteissa Verohallinto pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö