Till toppen

Anvisning


VAL AV UPPGIFTER Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. I boxar där det står "obligatoriskt" ska minst ett värde väljas. Du kan välja en uppgift (ett värde) i boxen genom att klicka på den eller söka ett värde med sökfunktionen i listboxen. Du kan välja alla värden med knappen "Markera alla värden" eller genom att välja listans första värde och trycka på shift- och end-tangenterna på ditt tangentbord. Med knappen "Avmarkera alla värden" töms valen. Om du vill välja flera på varandra följande uppgifter från listan: - måla dem med musen eller - klicka på shift-tangenten och klicka på det första och sista värdet i önskad lista. Om du vill välja värden från listan härifrån och därifrån: - välj värden genom att hålla control-tangenten nedtryckt samtidigt som du väljer eller - skriv värdena i listboxens sökfält ett åt gången. När du klickar på Enter väljs värdet. När du har valt önskade uppgifter, klicka på knappen "Visa tabell" under listboxarna. SÖKFUNKTION Värdet som sökts med sökfunktionen väljs då du klickar på Enter. Om du söker flera värden, töm fältet emellan. Sökningen i listboxen söker uppgifter som standard både från början av ordet och i mitten av ordet. Om du vill begränsa sökningen till början av ordet, klicka på "Början av ord". UTVIDGADE TABELLER Webbläsarvyn som följer efter att du klickat på "Visa tabell" är begränsad till ungefär 1 000 rader och 300 kolumner. Även om alla uppgifter du valt inte syns i webbläsarvyn inkluderas uppgifterna om du sparar tabellen t.ex. som en Excel-fil. ATT SPARA TABELLEN Du kan spara tabellen som fil i flera olika format. Lagringsalternativen finns i den andra rullgardinsmenyn, "Spara resultat som". Under rullgardinsmenyn finns också en snabbvalsknapp xlsx. för sparande i Excel. Om du vill gå tillbaka till tabellen på webbsidan kan du spara dina val i databasen. Du får en länk till din egen tabell när du klickar på "Spara sökningen". Observera att länken som kopierats från webbläsarens adressrad inte sparar de val du gjort.