Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

3.1 Verot ja maksut tulonsaajaryhmittäin ja tuloluokittain

Valitse muuttujat

24.11.2023
Summa, euroa:
1 euro
Saajien lukumäärä:
henkilö
Keskiarvo:
1 euro
Alakvartiili:
1 euro
Yläkvartiili:
1 euro
5. desiili (mediaani):
1 euro
23.11.2023
Verohallinto
hvt_verot_maksut_101
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 16

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2014 , 2015 , 2016 ,

Valittu 0 Yhteensä 9

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1. Verot ja maksut yhteensä , 1.1 Tuloverot yhteensä , 1.1.A Ansiotuloverot yhteensä ,

Valittu 0 Yhteensä 30

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Kuolinpesä , Rajoitetusti verovelvollinen ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Tuloluokka yhteensä , 0 – 4 999 , 5 000 – 9 999 ,

Valittu 0 Yhteensä 28

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 2 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilasto sisältää kattavasti säännönmukaisen tuloverotuksen valmistumisen mukaiset tiedot kaikista henkilöasiakkaista (yleisesti ja rajoitetusti verovelvolliset luonnolliset henkilöt sekä yleisesti verovelvolliset kuolinpesät). Tilasto ei huomioi muutosverotuksen tietoja. Linkit:
Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
Verotettavan tulon laskeminen henkilöverotuksessa
PX-Webin käyttöohjeet (Tilastokeskus)
Verohallinnon tilastotietokannan opasvideo
- Tilastolla käytettävät peittosäännöt: Kaikki alle 5 henkilön ryhmien tieto on peitetty. Lisäksi toissijaisena peittona yleensä peitetään toiseksi pienin ryhmä, vaikka siihen kuuluisi yli 5 henkilöä. Peittosääntöohjelma minimoi peitettyjen solujen määrän ja tästä syystä joissakin tilanteissa on voitu peittää joku muu kuin toiseksi pienin solu. Luokittelijoiden Tuntematon-luokkia ei ole peitetty, eikä niiden perusteella tehdä toissijaisia peittoja. - Tuloluokkaluokittelija perustuu pääsääntöisesti verovelvollisen yhteenlaskettuihin veronalaisiin ansio- ja pääomatuloihin. Jos tuloluokittelija perustuu johonkin muuhun tuloon (esim. veronalaiset pääomatulot), tämä kerrotaan luokittelijan nimessä. Kokonaistuloluokittelija perustuu verovelvollisen veronalaisiin ja verovapaisiin ansio- ja pääomatuloihin sekä kustannusten korvauksiin. Kokonaistuloluokittelija ei sisällä kuitenkaan verovapaita apurahoja. Kokonaistuloluokittelijassa ei ole mukana myöskään tuloja, joihin Verohallinnolla ei ole tiedonsaantioikeutta (merkittävimpänä verovapaat etuudet kuten toimeentulotuki, asumistuki ja lapsilisä). - Sukupuoli-, ikä-, perhetyyppi-, koulutustaso- ja syntymävuosikymmenluokittelijat sisältävät vain luonnolliset henkilöt (eivät siis sisällä kuolinpesiä). Sukupuoli ja ikä päätellään henkilötunnuksesta. - Alueluokittelija kertoo verovelvollisen verotuskunnan (kts. Kotikunnan merkitys verotuksessa ). Verotuskunnan lisäksi alueluokittelija sisältää myös verovelvollisen maakunnan ja hyvinvointialueen. Kuntaliitosten tapauksessa muutosprosentit on laskettu suhteessa liittyneiden kuntien yhteen summattuihin edellisen verotusvuoden arvoihin. Sama pätee myös seurakuntaliitoksiin. - Tulonsaajaryhmäluokittelija
Tulonsaajaryhmiin luokittelu tapahtuu alla olevassa järjestyksessä:
1. Kuolinpesä: Tähän ryhmään kuuluvat kaikki verotuksessa kuolinpesäksi määritellyt asiakkaat.
2. Rajoitetusti verovelvollinen: Rajoitetusti verovelvolliset asiakkaat.
3. Alaikäinen: Henkilön ikä on verovuoden alkaessa ollut 17 tai vähemmän.
_______________________________________________________________________________
4. Jäljelle jääneiden asiakkaiden ryhmä muodostuu tulojen laadun ja määrän tutkimisen perusteella seuraavasti:
a) Palkansaaja: Palkkatuloja verovuoden aikana ovat vähintään 10 000 euroa ja sen osuus on yli 50% veronalaisista kokonaistuloista (ansiotulot + veronalaiset pääomatulot).
b) Eläkeläinen: Eläketulon määrä verovuoden aikana on vähintään 1 000 euroa ja eläketulon osuus vähintään 50% veronalaisista kokonaistuloista (ansiotulot + veronalaiset pääomatulot).
c) Työtön: Työttömyysetuudet verovuoden aikana ovat vähintään 1 000 euroa ja työttömyysetuuksien osuus vähintään 50% veronalaisista kokonaistuloista (ansiotulot + veronalaiset pääomatulot).
d) Maatalouden harjoittaja: Maatalouden tulo + elinkeinotoiminnan tulo verovuoden aikana on vähintään 10 000 euroa sekä yli 50% veronalaisista tuloista (ansiotulot + veronalaiset pääomatulot). Lisäksi maatalouden tulo on suurempi kuin elinkeinotoiminnan tulo.
e) Elinkeinonharjoittaja: Maatalouden tulo + elinkeinotoiminnan tulo verovuoden aikana on vähintään 10 000 euroa sekä yli 50% veronalaisista tuloista (ansiotulot + veronalaiset pääomatulot). Lisäksi elinkeinotoiminnan tulo on suurempi kuin maatalouden tulo.
f) Maatalousyhtymän vastuunalainen tai äänetön yhtiömies: Osakkaan maatalousyhtymän tuottotulot verovuoden aikana ovat yhteensä 10 000 euroa ja ne ovat vähintään 50% veronalaisista kokonaistuloista.
g) Elinkeinoyhtymän vastuunalainen tai äänetön yhtiömies: Osakkaan elinkeinoyhtymän tuottotulot verovuoden aikana ovat yhteensä 10 000 euroa ja ne ovat vähintään 50% veronalaisista kokonaistuloista.
h) Pääomatulon saaja: Veronalaiset pääomatulot verovuoden aikana ovat vähintään 10 000 euroa ja niiden osuus veronalaisista kokonaistuloista (ansiotulot + veronalaiset pääomatulot) on vähintään 50%.
i) Jos asiakkaalla ei täyty yksikään yllä oleva ehto mutta hänen veronalaiset kokonaistulot verovuoden aikana ovat yli 10 000 euroa, sijoitetaan hänet ryhmään, jonka tuloja hänellä on eniten.
_______________________________________________________________________________
5. Muut: Mikäli asiakkaan veronalaiset tulot ovat alle 10 000 euroa eikä hän sijoitu mihinkään yllä olevista luokista, sijoitetaan hänet ryhmään Muut.

Tarkennukset verojen tilastoeriin:

1.1.A - Ansiotuloverot yhteensä
Erä lasketaan seuraavien alaerien summana:
1.1.1.1 Tulovero ansiotulosta valtionverotuksessa
1.1.2 Kunnallisvero
1.1.3 Kirkollisvero
1.1.4 Sairausvakuutuksen päivärahamaksu
1.1.5 Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu
1.1.6 Yleisradiovero
1.1.7 Ahvenanmaan mediamaksu
Yhteystiedot:
verotilastot@vero.fi