Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

2.2 Palkkatulot toimialoittain

Valitse muuttujat

15.4.2021
Saajien lukumäärä:
työsuhde
Arvo, euroa:
euroa
Keskiarvo:
euroa
Mediaani:
euroa
Alakvartiili:
euroa
Yläkvartiili:
euroa
1. desiili:
euroa
9. desiili:
euroa
Arvon muutos, %:
prosenttia
Lukumäärän muutos, %:
prosenttia
12.4.2021
Verohallinto
hve_ansiot_22
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 10

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Toimialat yhteensä , A - Maatalous, metsätalous ja kalatalous , 01 - Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut ,

Valittu 0 Yhteensä 385

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2014 , 2015 , 2016 ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 2 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Ennakkotilastossa käytetty aineisto Tiedot eri tulolajien kehityksestä perustuvat työnantajien ja muiden etuuksien maksajien Verohallinnolle antamiin vuosi-ilmoitustietoihin. Työnantajien, pankkien ja muiden ns. sivullisilmoittajien on annettava vuosittain oma-aloitteisesti vuosi-ilmoitus Verohallinnolle. Verohallinto saa vuosi-ilmoituksista laajasti tietoja henkilöasiakkaiden verotukseen vaikuttavista tuloista. Tilastotiedot ovat ennakkotietoja. Kattavat ja valmistuneen verotuksen mukaiset tilastot henkilöasiakkaiden edellisen vuoden tuloverotuksesta julkaistaan marraskuussa, jolloin tiedoissa on huomioitu asiakkaiden palauttamat veroilmoitukset ja muut lisäselvitykset. Tilastoissa esitetään ainoastaan ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot. Tuloista ei ole vähennetty vähennyksiä. Muutosprosentit:
Kuntaliitosten tapauksessa muutosprosentit on laskettu suhteessa liittyneiden kuntien yhteen summattuihin edellisen verotusvuoden arvoihin.
Toimialoittaisessa näkymässä tilastoidaan työsuhteiden lukumääriä toimialoilla. Työsuhteella tarkoitetaan maksaja-saaja-yhdistelmää aineistossa. Linkit: Alueluokitukset (lähde: tilastokeskus.fi)
Vuosi-ilmoitusten antaminen (lähde: vero.fi) - Tarkemmat linkit sivulla kohdasta 'Lomakkeet ja täyttöohjeet'
Yhteystiedot
verotilastot@vero.fi