Alkuun

3.05 Yhteisöjen ja yhteisetuuksien välittömät verot ja veroluonteiset maksut toimialoittain

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 10

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotettava tulo , 1.1 Elinkeinotoiminnan verotettava tulo , 1.2 Henkilökohtaisen tulolähteen verotettava tulo ,

Valittu 0 Yhteensä 24

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2014 , 2015 , 2016 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Toimialat yhteensä , A - Maatalous, metsätalous ja kalatalous , 01 - Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut ,

Valittu 0 Yhteensä 385

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 2 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Näkymään on koottu yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroja koskevat tiedot verovuodesta 2014 alkaen. Aineiston rajaus:
- Tilasto sisältää ainoastaan yhteisöjen ja yhteisetuuksien tiedot. Yhteisöjä ovat muun muassa osakeyhtiö, aatteellinen tai taloudellinen yhdistys, julkinen liikelaitos, julkisyhteisö, ulkomainen kuolinpesä, säätiö ja asuntoyhteisö. Asuntoyhteisöjä ovat asunto-osakeyhtiöt ja asunto-osuuskunnat. Julkisyhteisöjä ovat valtio ja sen laitokset, kunta, kuntayhtymä ja seurakunta.
- Aineistossa ovat mukana sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvolliset yhteisöt. Yhteisöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia, jos ne ovat kotimaisia. Yhteisö on kotimainen, kun se on rekisteröity Suomessa tai perustettu Suomen lainsäädännön mukaan. Ulkomailla rekisteröity yhteisö on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Vuodesta 2021 alkaen ulkomainen yhteisö voidaan katsoa Suomessa yleisesti verovelvolliseksi, jos sillä on Suomessa tosiasiallinen johtopaikka.
- Jos yhteisöllä on kiinteä toimipaikka Suomessa, yhteisön tulee maksaa Suomeen veroa tähän kiinteään toimipaikkaan liittyvistä tuloista riippumatta siitä, onko tulot saatu Suomesta vai ulkomailta (TVL 9.3 §).
Tarkennukset tilaston eriin:
- Erien 2.1.4, 3.1 ja 3.2. mukaiset erittelyt saavat arvoja ainoastaan verovuodesta 2017 alkaen.
- Erä 2.11: Tietoa maksettavasta palautuskorosta ei ole saatavilla verovuosille 2017-.
- Erä 4: Verotuspäätösten saajien lukumäärässä on verovuosina 2014-2016 huomioitu ainoastaan aktiivisesti verovuonna toiminnassa olevat yhteisöt, mutta verovuodesta 2017 alkaen lukumäärä sisältää kaikki verotuspäätöksen saaneet yhteisöasiakkaat.
- Yhtiöveron hyvitystä sai vähentää viimeisen kerran verovuonna 2014, jolloin hyvityksen yhteismäärä oli 2,6 miljoonaa euroa. Tilastolla yhtiöveron hyvitystä ei ole huomioitu. Vähennys tehdään yhteisöverosta ja vähennys saa olla enintään yritykselle määrättyjen verojen määrä.
- Yhteisöjen yleinen tuloveroprosentti on 20 % verovuosina 2014-. Yhteisetuuden tuloveroprosentti on 28 % verovuosina 2014 - 2016, 26,5 % verovuosina 2017-.
Aineistossa käytetyt luokittelijat: Aineisto on haettavissa luokiteltuna eri luokittelumuuttujien perusteella: - Liikevaihto
Liikevaihto on verotuksen tietojen pohjalta laskettavissa vain osalle yrityksistä. Liikevaihto on laskettu pääverolomaketietojen 6B, 6U ja 6C pohjalta esimerkiksi osakeyhtiöille, ulkomaisille yhteisöille sekä yhdistyksille ja säätiöille. Yhdistysten ja säätiöiden kohdalla liikevaihdoksi on huomioitu tavaroiden ja palveluiden kirjanpidon mukainen myynnin euromäärä.
- Oikeudellinen muoto - Yritysmuoto
Yritysmuotoluokittelu perustuu oikeudellisiin muotoihin ja Verohallinnon rekisteritietoihin.
- Toimiala
Toimialaluokitus kolminumerotasolla (3), käytössä Tilastokeskuksen toimialaluokitus.
- Yrityksen koko
Luokittelu perustuu Tilastokeskuksen EU-direktiivien mukaiseen yrityskokoluokitteluun:
Mikroyritykseksi katsotaan yritys, jossa henkilöstöä on alle 10 henkilöä.
Pienyrityksessä henkilöstöä on vähintään kymmenen mutta alle 50 henkeä.
Keskisuuressa yrityksessä työskentelee vähintään 50 mutta alle 250 henkilöä.
Suuryrityksiksi lasketaan yritykset, joissa henkilöstä on vähintään 250 henkilöä.
- Kotikunta
Kotikuntaluokittelija kertoo verovelvollisen kotikunnan verovuonna (kts. Kotikunnan merkitys verotuksessa ). Kuntaliitosten tapauksessa muutosprosentit on laskettu suhteessa liittyneiden kuntien yhteen summattuihin edellisen verotusvuoden arvoihin.
- Yrityksen ikä
Yrityksen ikä -tieto perustuu Tilastokeskuksen ylläpitämään tietoon yrityksen hallinnollisesta alkupäivämäärästä. Hallinnollinen alkupäivämäärä perustuu eri rekisteröintipäivämääriin, joista hallinnolliseksi alkupäivämääräksi valitaan vanhin. Tässä huomioitavia rekisteröintipäivämääriä ovat mm. totaalisen toimintakauden alkupäivämäärä, säännöllisenä työnantajana toimimisen alkupäivämäärä, ennakkoperintärekisterikauden alkupäivämäärä sekä liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisuuden alkamispäivämäärä.
Totaalisella toimintakaudella tarkoitetaan yrityksen elinkaarta sen perustamisesta lakkaamiseen saakka.
- Omistajatyyppi
Omistajuudesta kertova luokittelija perustuu yritysten oikeudellisiin muotoihin (konserneihin kuulumattomat yritykset) sekä konsernien tyyppiin tai emoyhtiön muotoon (konserneihin kuuluvat tytäryhtiöt). Esimerkiksi kuntakonsernien tytäryhtiöt luokitellaan kuntaomisteisiksi.
- Verotettava tulo Tilastolla käytettävät peittosäännöt: Kaikki alle 3 yrityksen ryhmien saajien lukumäärä- ja eurotiedot on peitetty. Lisäksi toissijaisena peittona yleensä peitetään toiseksi pienin ryhmä vaikka siihen kuuluisi yli 3 yritystä. Peittosääntöohjelma minimoi peitettyjen solujen määrän ja tästä syystä joissakin tilanteissa on voitu peittää joku muu kuin toiseksi pienin solu. Luokittelijoiden Tuntematon-luokkia ei ole peitetty, eikä niiden perusteella tehdä toissijaisia peittoja. Yhteystiedot:
verotilastot@vero.fi