2.2 Kalkylenliga fastighetsbeskattningsuppgifter enligt fastighetsskattesats
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Region Markera minst ett värde

Totalt 340 Valda

Sök

Tillämpad skatteprocentsats Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Värde, euro:
euros
Ändring, %:
procent
Senast uppdaterad
Värde, euro:
2019-03-12
Ändring, %:
2019-03-12
Skattesats:
2019-03-12
Ändring av skattesatsen, %-enheter:
2019-03-12
Skapad datum
2019-03-07
Källa
Skatteförvaltningen
Matris
taulukko
Fotnoter

Fotnoter

Den kommun där fastigheten är belägen ska åtminstone fastställa den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen och skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende samt from 2017 också skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader. Dessutom ska kommunerna i huvudstadsregionen fastställa skattesatsen för obebyggda byggplatser.
Den kommun där fastigheten är belägen kan också fastställa följande skatteprocentsatser:
- fastighetsskatteprocentsats för allmännyttiga samfund
- fastighetsskatteprocentsats för vissa anläggningar
- fastighetsskatteprocentsats för obebyggda byggplatser i kommuner som inte hör till huvudstadsregionen
Om den kommun där fastigheten är belägen inte har fastställt ovan nämnda skatteprocentsatser tillämpas den allmänna skatteprocentsatsen som kommunen där fastigheten är belägen har fastställt.
Det finns uppgifter om markgrundens och byggnadens faktiska användningsändamål. Dessutom ska det finnas uppgifter om deras allmännyttighet, om fastighetsskatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund kan tillämpas på dem.
Om kommunen inte har fastställt fastighetsskatteprocentsatsen för ett allmännyttigt samfund är skattebeloppet och beskattningsvärdet tomma i statistiken enligt tillämpad skatteprocentsats, eftersom skatten har beräknats och debiterats genom tillämpning av någon annan skatteprocentsats än skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund.
Om kommunen har fastställt skatteprocentsatsen för ett allmännyttigt samfund till 0, anges beskattningsvärden men inte beloppet av fastighetsskatt.
Utöver de genuina kommunspecifika fastighetsskatteprocentsatserna som tillämpas vid fastighetsbeskattningen framställer statistiken också kalkylerade fastighetsskattesatser för följande uppgifter: 1. TOTALT, 1.1 BYGGNADER, TOTALT, 1.2 MARKOMRÅDE, TOTALT. Dessutom är alla fastighetsskatteprocentsatser i landskapen och i hela landet kalkylerade i statistiken och de har kalkylerats med formeln Fastighetsskatteprocentsats = Kalkylmässig fastighetsskatt / Beskattningsvärde.
Det nuvarande årets uppgifter är preliminära fram till början av september. Skatteårets slutgiltiga uppgifter blir tillgängliga i september.
Skillnaderna mellan talvärdena i statistiken över kalkylerade fastighetsskatter och statistiken över debiteringar av fastighetsskatter:
Beskattningsvärdet på en fastighet kan förefalla vara för stort i statistiken över kalkylerade fastighetsskatter. Skillnaderna kan bero på följande omständigheter:
Det har beräknats beskattningsvärde och fastighetsskatt för en fastighet som ägs av den kommun där fastigheten är belägen trots att någon fastighetsskatt inte debiteras en fastighet som kommunen själv äger.
Uppgifterna om fastighetens mark eller om byggnaderna på den har avslutats på årets sista dag, men beskattningsvärdet som beräknats på dem har obefogat skrivits ut i statistiken över kalkylerade fastighetsskatter. Man har inte debiterat någon fastighetsskatt för de ovan nämnda avslutade fastigheter, varför deras beskattningsvärden helt korrekt inte finns i debiteringsstatistiken
Ändringsprocent:
När det gäller kommunsammanslagningar har ändringsprocenten räknats i proportion till de sammanslagna kommunernas hopräknade värden från föregående beskattningsår.
Ändringen i fastighetsskatteprocentsatsen anges i procentenheter.
Andra anteckningar om tabellen:
-En post som markerats med en punkt har inte statistikförts och ingår därmed inte heller i totalsumman.
Länkar:
Fastighetsskatteprocentsatser i kommunerna (källa: vero.fi)
Kommunernas fastighetsskatteprocenter (källa: kommunerna.net)
Regionala indelningar (källa: tilastokeskus.fi)
Förfrågningar:
verotilastot@vero.fi