Till toppen

1. Bruttointag och återbäringar

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SKATTESLAG TOTALT , 1.0.0 - INKOMSTSKATT FÖR PERSONKUNDER , 1.1.0 - Förskottsinnehållning ,

Valda 0 Totalt 44

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Skatteår totalt , Skatteår okänd , 2024 ,

Valda 0 Totalt 55

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011-01 , 2011-02 , 2011-03 ,

Valda 0 Totalt 144

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Siffrorna baserar sig på Skatteförvaltningens uppgifter om skatteintag och återbäringar. Före 2021 har också dröjsmålspåföljderna och återbäringsräntorna räknats med i beloppen. Läsanvisning för statistiken Punktskatterna och bilskatten som överförts från Tullen till Skatteförvaltningen år 2017 ingick inte i statistikens bruttointags- och återbäringsvariabler för 2017>2020 och januari 2021. Däremot ingick de i nettointaget. Därför motsvarade skillnaden mellan bruttointaget och återbäringarna för åren 2017-2020 och januari 2021 inte nettointagsuppgiften. Uppgifter om intaget av punktskatterna och bilskatten för tidigare år finns tillgängliga i Tullens statistiktjänst på adressen http://uljas.tulli.fi/sv/ Kontaktuppgifter
verotilastot@vero.fi