Alkuun

3.1 Rakennusten kiinteistöverot, jälleenhankinta-arvot ja verotusarvot rakennustyypeittäin ja alueittain

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 8

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 000 - Koko maa , 01 - Uusimaa , 02 - Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 340

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: YHTEENSÄ , Pientalo , Asuinkerrostalo ,

Valittu 0 Yhteensä 19

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2014 , 2015 , 2016 ,

Valittu 0 Yhteensä 9

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 2 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilastonäkymässä ei ole mukana kuntien omistamia, kunnan omalla maalla sijaitsevia kiinteistöjä tai muita kiinteistöverolain nojalla verosta vapautettuja kiinteistöjä
Tilastonäkymän kiinteistövero-tieto on saatavilla verovuodesta 2020 alkaen.
Jos rakennukseen kuuluu useampi rakennuksen osa ja rakennuksen osilla on eri rakennustyypit, tilastoidaan rakennuksen rakennustyypiksi pinta-alaltaan suurimman rakennuksen osan rakennustyyppi.
Erot kiinteistöveron maksuunpanotilastojen (näkymät 1.1-1.2) ja laskennallisten kiinteistöverotilastojen (näkymät 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 ja 4.) lukuarvojen välillä: Kiinteistön verotusarvo voi näyttää kiinteistöveron laskennallisissa tilastoissa liian suurelta. Erot voivat aiheutua seuraavista seikoista:
- Kiinteistön sijaintikunnan omistamalle kiinteistölle on laskettu verotusarvo, vaikka kiinteistöveroa ei maksuunpanna kunnan itsensä omistamalle kiinteistölle.
Kiinteistön maapohjan tai sillä sijaitsevien rakennusten tiedot on lakkautettu vuoden viimeiselle päivälle, mutta niille laskettu verotusarvo on tulostunut aiheetta laskennallisille tilastoille. Edellä mainituista lakkautetuista kiinteistöistä ei ole maksuunpantu kiinteistöveroa, joten niiden arvot eivät ole myöskään maksuunpanotilastoilla kuten oikein on.

Muutosprosentit:
Kuntaliitosten tapauksessa muutosprosentit on laskettu suhteessa liittyneiden kuntien yhteen summattuihin edellisen verotusvuoden arvoihin.
- Tilastolla käytettävä peittosääntö: Kaikki tiedot sellaisista ryhmistä, joissa on vain yksi havainto, on peitetty. Lisäksi toissijaisena peittona yleensä peitetään toiseksi pienin ryhmä, vaikka siihen kuuluisi vähintään kaksi havaintoa. Peittosääntöohjelma minimoi peitettyjen ryhmien määrän ja tästä syystä joissakin tilanteissa on voitu peittää joku muu kuin toiseksi pienin ryhmä. Luokittelijoiden Tuntematon-luokkia ei ole peitetty, eikä niiden perusteella tehdä toissijaisia peittoja. Yhteystiedot
verotilastot@vero.fi