1.1 Tulot tulonsaajaryhmittäin ja tuloluokittain
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tunnusluvut Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 10 Valittu

Verovuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 4 Valittu

Etsi

Erä Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 97 Valittu

Etsi

Tulonsaajaryhmä Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 13 Valittu

Etsi

Tuloluokka * Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 13 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 2 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
15.2.2019
Yksikkö
Summa, euroa:
1 euro
Saajien lukumäärä:
henkilö
Keskiarvo:
1 euro
Mediaani:
1 euro
Alakvartiili:
1 euro
Yläkvartiili:
1 euro
1. desiili:
1 euro
9. desiili:
1 euro
Luontipäivä
15.2.2019
Lähde
Verohallinto
Kuutio
taulukko
Alaviitteet

Alaviitteet

Tilastolle on poimittu yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisten henkilöasiakkaiden ja kuolinpesien tietoja.
linkit:
Henkilöasiakkaan vero-opas 2016
Verotettavan tulon laskeminen henkilöverotuksessa
PX-Webin käyttöohjeet
Yhteystiedot:
verotilastot@vero.fi
- Tilastolla käytettävät peittosäännöt: Kaikki alle 5 henkilön ryhmien eurotieto on peitetty. Lisäksi toissijaisena peittona yleensä peitetään toiseksi pienin ryhmä vaikka siihen kuuluisi yli 5 henkilöä. Peittosääntöohjelma minimoi peitettyjen solujen määrän ja tästä syystä joissakin tilanteissa on voitu peittää joku muu kuin toiseksi pienin solu. Luokittelijoiden Tuntematon-luokkia ei ole peitetty, eikä niiden perusteella tehdä toissijaisia peittoja.
- Tuloluokka:
Tuloluokat määräytyvät veronalaisten tulojen mukaan
- Sukupuolia koskeva luokittelu perustuu vain luonnollisiin henkilöihin, joiden sukupuoli päätellään henkilötunnuksesta. Kuolinpesille ei määritellä sukupuolta.
- Tulonsaajaryhmät
Tulonsaajaryhmiin luokittelu tapahtuu alla olevassa järjestyksessä:
1. Kuolinpesä: Tähän ryhmään kuuluvat kaikki verotuksessa kuolinpesäksi määritellyt asiakkaat.
2. Rajoitetusti verovelvollinen: Rajoitetusti verovelvolliset asiakkaat.
3. Alaikäinen: Henkilön ikä on verovuoden alkaessa ollut 17 tai vähemmän.
_______________________________________________________________________________
4. Jäljelle jääneiden asiakkaiden ryhmä muodostuu tulojen laadun ja määrän tutkimisen perusteella seuraavasti:
a) Palkansaaja: Palkkatuloja verovuoden aikana ovat vähintään 10 000 euroa ja sen osuus on yli 50% veronalaisista kokonaistuloista (ansiotulot + veronalaiset pääomatulot).
b) Eläkeläinen: Eläketulon määrä verovuoden aikana on vähintään 1 000 euroa ja eläketulon osuus vähintään 50% veronalaisista kokonaistuloista (ansiotulot + veronalaiset pääomatulot).
c) Työtön: Työttömyysetuudet verovuoden aikana ovat vähintään 1 000 euroa ja työttömyysetuuksien osuus vähintään 50% veronalaisista kokonaistuloista (ansiotulot + veronalaiset pääomatulot).
d) Maatalouden harjoittaja: Maatalouden tulo + elinkeinotoiminnan tulo verovuoden aikana on vähintään 10 000 euroa sekä yli 50% veronalaisista tuloista (ansiotulot + veronalaiset pääomatulot). Lisäksi maatalouden tulo on suurempi kuin elinkeinotoiminnan tulo.
e) Elinkeinonharjoittaja: Maatalouden tulo + elinkeinotoiminnan tulo verovuoden aikana on vähintään 10 000 euroa sekä yli 50% veronalaisista tuloista (ansiotulot + veronalaiset pääomatulot). Lisäksi elinkeinotoiminnan tulo on suurempi kuin maatalouden tulo.
f) Maatalousyhtymän vastuunalainen tai äänetön yhtiömies: Osakkaan maatalousyhtymän tuottotulot verovuoden aikana ovat yhteensä 10 000 euroa ja ne ovat vähintään 50% veronalaisista kokonaistuloista.
g) Elinkeinoyhtymän vastuunalainen tai äänetön yhtiömies: Osakkaan elinkeinoyhtymän tuottotulot verovuoden aikana ovat yhteensä 10 000 euroa ja ne ovat vähintään 50% veronalaisista kokonaistuloista.
h) Pääomatulon saaja: Veronalaiset pääomatulot verovuoden aikana ovat vähintään 10 000 euroa ja niiden osuus veronalaisista kokonaistuloista (ansiotulot + veronalaiset pääomatulot) on vähintään 50%.
i) Jos asiakkaalla ei täyty yksikään yllä oleva ehto mutta hänen veronalaiset kokonaistulot verovuoden aikana ovat yli 10 000 euroa, sijoitetaan hänet ryhmään, jonka tuloja hänellä on eniten.
_______________________________________________________________________________
5. Muut: Mikäli asiakkaan veronalaiset tulot ovat alle 10 000 euroa eikä hän sijoitu mihinkään yllä olevista luokista, sijoitetaan hänet ryhmään Muut.
Erä
1 - Asiakkaita
Verotuspäätöksen saaneiden lukumäärä.
2 - Tulot yhteensä
Tulot yhteensä sisältävät veronalaiset tulot (erä 3) ja verovapaita tuloja (erä 5.2).
3 - Veronalaiset tulot yhteensä
Veronalaiset tulot sisältävät ansiotulot (erä 4) ja veronalaiset pääomatulot (erä 5.1).
5.1.13 - Muut pääomatulot yhtymistä
Verovuosina 2014-2016 yhtymistä saatu metsätalouden puhdas pääomatulo on sisältynyt tilastolla erään muut pääomatulot yhtymistä (5.1.13). Sen sijaan verovuonna 2017 yhtymistä saatu metsätalouden puhdas pääomatulo sisältyy erään muut pääomatulot (5.1.17).
5.1.17 - Muut pääomatulot
Verovuosina 2014-2016 yhtymistä saatu metsätalouden puhdas pääomatulo on sisältynyt tilastolla erään muut pääomatulot yhtymistä (5.1.13). Sen sijaan verovuonna 2017 yhtymistä saatu metsätalouden puhdas pääomatulo sisältyy erään muut pääomatulot (5.1.17).
5.2 - Verovapaat pääomatulot
Tilastolla esitettävä verovapaiden pääomatulojen summa sisältää osinkojen ja ylijäämien verovapaat määrät sekä pienten alle 1 000 euron luovutusten verovapaat määrät. Verovapaat pääomatulot eivät sisällä muun muassa oman vakituisen asunnon luovutusvoiton verovapaata määrää eikä verovapaata apurahan osuutta.